Tools

KienTrucDep

Thứ hai, 22 Tháng 1 2018

Tìm kiếm

Tìm theo từ khóa plan Tổng cộng có 1 kết quả được tìm thấy.

Tìm lại

Kết quả tìm kiếm

  1. Xoá quy hoạch treo: Dân đang chờ hành động cụ thể

    Chủ đề con: Matching tags: news,quy hoạch,plan

    Kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM về chuyên đề quy hoạch đã kết thúc bằng cam kết xoá “treo” của lãnh đạo UBND thành phố. Theo đó, trong phần trả lời chất vấn của các đại biểu về những dự án treo, ông Nguyễn Hữu ... Thứ năm, 29 Tháng 11 2012
Chỉ tìm kiếm:

Tìm theo từ khóa plan

Tổng cộng có 1 kết quả được tìm thấy.