Tools

KienTrucDep

Thứ hai, 22 Tháng 1 2018

Tìm kiếm

Tìm theo từ khóa nguyen truc luyen Tổng cộng có 1 kết quả được tìm thấy.

Tìm lại

Kết quả tìm kiếm

  1. KTS Nguyễn Trực Luyện nói về kiến trúc đô thị VN

    Chủ đề con: Matching tags: kiến trúc sư,đô thị,nguyen truc luyen,do thi

    "Thật kinh hoàng nếu một ngày nào đó, đô thị không còn nhận ra mình nữa. Đó là lúc mà nó sống bằng hình hài của một người khác với cái kiểu sao chép nhau, không có bản sắc riêng, khó phân biệt nổi ... Thứ năm, 29 Tháng 11 2012
Chỉ tìm kiếm:

Tìm theo từ khóa nguyen truc luyen

Tổng cộng có 1 kết quả được tìm thấy.