Tools

KienTrucDep

Thứ hai, 22 Tháng 1 2018

Tìm kiếm

Tìm theo từ khóa hiện đại Tổng cộng có 2 kết quả được tìm thấy.

Tìm lại

Kết quả tìm kiếm

  1. Kiến trúc hiện đại Việt Nam đang đứng ở đâu?

    Chủ đề con: Matching tags: hiện đại,kiến trúc,architect,modern

    Trong lĩnh vực nghệ thuật kiến trúc, phải chăng ta cần một tiêu chí, và chỉ 1 mà thôi: Đó là hiện đại Việt Nam (chữ "Việt Nam" được hiểu như một tính từ).  Kiến trúc là nghệ thuật tổ ... Thứ hai, 25 Tháng 4 2011
  2. Ý nghĩa màu sắc trong đồ họa hiện đại

    Chủ đề con: Matching tags: graphic,new age,hiện đại,đồ họa,màu sắc,ý nghĩa,meaning,design,color

    ... khám phá và tràn đầy hi vọng. Sự rực rỡ của những bông hoa hướng dương biểu hiện đầy khí lực và sự sống. Trong khi đó, một biển vàng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời cung cấp tinh thần lạc quan tuyệt ... Thứ hai, 25 Tháng 4 2011
Chỉ tìm kiếm:

Tìm theo từ khóa hiện đại

Tổng cộng có 2 kết quả được tìm thấy.