Tools

KienTrucDep

Thứ hai, 22 Tháng 1 2018

Tìm kiếm

Tìm theo từ khóa architect Tổng cộng có 3 kết quả được tìm thấy.

Tìm lại

Kết quả tìm kiếm

 1. Kiến trúc Xanh với Cộng đồng Xanh

  Chủ đề con: Matching tags: kien truc xanh,green,architect

  Bây giờ cụm từ “ Kiến trúc xanh” đã trở nên quen thuộc ở nước ta. Đâu đâu cũng nói tới kiến trúc xanh, từ các cuộc hội thảo khoa học với sự tham gia của các học giả, các nhà quản lý, cho đến các nhà đầu ... Thứ năm, 29 Tháng 11 2012
 2. Kiến trúc hiện đại Việt Nam đang đứng ở đâu?

  Chủ đề con: Matching tags: hiện đại,kiến trúc,architect,modern

  Trong lĩnh vực nghệ thuật kiến trúc, phải chăng ta cần một tiêu chí, và chỉ 1 mà thôi: Đó là hiện đại Việt Nam (chữ "Việt Nam" được hiểu như một tính từ).  Kiến trúc là nghệ thuật tổ ... Thứ hai, 25 Tháng 4 2011
 3. GREEN

  Chủ đề con: Matching tags: kiến trúc,xanh,architect

  Hiện thời, “Green Environment” là cụm từ có thể “search” trên công cụ tìm kiếm Google trong 0,27 giây cho ra 577.000.000 kết quả. Đây là vấn đề của nhân loại, được quan tâm sâu sắc trên phạm ... Thứ năm, 17 Tháng 3 2011
Chỉ tìm kiếm:

Tìm theo từ khóa architect

Tổng cộng có 3 kết quả được tìm thấy.