Tools

KienTrucDep

Thứ hai, 25 Tháng 9 2017

101 Things I Learned in Architecture School

Thứ năm, 22 Tháng 4 2010 14:57 Published in Sách Kiến Trúc

Tác giả: Matthew Frederick
Một cuốn sách viết theo phong cách ngắn gọn kiểu như sổ tay, với 1 trang gồm hình + minh họa ngắn gọn, nhưng lại rất đủ đầy những kiến thức, kinh nghiệm, bài học , thủ pháp cho bất cứ sinh viên hay KTS nào.
Được viết bởi KTS, giảng viên kiến trúc nên cả cuốn sách như một tia sáng xuyên qua những sương mù mờ ảo của ngành học kiến trúc, cuốn sách nổi tiếng bởi sự rõ ràng và khúc triết của nó.