Tools

KienTrucDep

Chủ nhật, 25 Tháng 2 2018

8 chiếc chìa khóa phát triển công ty Kiến trúc

Khi tôi gia nhập BIG-Bjarke Ingels Group năm 2008, chúng tôi chỉ có một văn phòng, một đối tác và 45 nhân viên. Tám năm sau chúng tôi có 12 đối tác và hơn 400 nhân viên tại Copenhagen, New York và Lon...
Đọc thêm...
More:

Hướng dẫn phím tắt Autocad

Phím tắt AutoCAD có thể cải thiện công việc vẽ CAD của bạn đến một mức độ rất lớn. Khám phá thông qua hơn 150 phím tắt bàn phím được cung cấp bởi Autodesk để thực hiện bất kỳ dự án một cách nhanh chón...

Đọc thêm...
More:

Tỉ phú Hong Kong Lý Gia Thành và câu nói kinh điển về thể diện: Dù là ai bạn cũng nên đọc!

Nói về thể diện, tỉ phú của các tỉ phú ở Hong Kong - Lý Gia Thành đã có những quan điểm giàu tính triết lý như sau:

Khi bạn bỏ qua thể diện để kiểm tiền, điều đó cho thấy bạn đã hiểu biết.

Khi...

Đọc thêm...
More:

Hướng dẫn phím tắt Autocad

Email In PDF.

Phím tắt AutoCAD có thể cải thiện công việc vẽ CAD của bạn đến một mức độ rất lớn. Khám phá thông qua hơn 150 phím tắt bàn phím được cung cấp bởi Autodesk để thực hiện bất kỳ dự án một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. Tất cả các phím tắt chỉ bao gồm đúng một phím một tổ hợp phím.

Dưới đây là bảng liệt kê phím tắt thường dùng trong autocad mà bạn nên biết.

Quản lý màn hình
Ctrl+0 Làm sạch màn hình
Ctrl+1 Bật thuộc tính của đối tượng
Ctrl+2 Bật/tắt cửa sổ Design Center
Ctrl+3 Bật/tắt cửa tool Palette
Ctrl+4 Bật/tắt cửa sổ Sheet Palette
Ctrl+6 Bật/tắt cửa sổ liên kết tới file bản vẽ gốc.
Ctrl+7 Bật/tắt cửa sổ Markup Set Manager
Ctrl+8 Bật nhanh máy tính điện tử
Ctrl+9 Bật/tắt cửa sổ Command
Bật tắt tính năng trên Modes
F1 Bật/tắt cửa sổ trợ giúp
F2 Bật/tắt cửa sổ lịch sử command
F3 Bật/tắt chế độ truy bắt điểm Snap
F4 Bật/tắt chế độ truy bắt điểm 3D
F6 Bật/tắt hệ trục tọa độ người dùng UCS
F7 Bật/tắt màn hình lưới
F8 Bật/tắt chế độ cố định phương đứng, ngang của nét vẽ
F9 Bật/tắt chế độ truy bắt điểm chính xác
F10 Bật/tắt chế độ polar tracking
F11 Bật/tắt chế độ truy bắt điểm thường trú Object snap
F12 Bật/tắt chế độ hiển thị thông số con trỏ chuột dynamic input
Bật tắt tính năng chung
Ctrl+d Chuyển chế độ phối hợp màn hình hiển thị
Ctrl+g Bật/tắt màn hình lưới
Ctrl+f Bật/tắt chế độ truy bắt điểm Snap
Ctrl+h Bật/tắt chế độ lựa chọn Group
Ctrl+Shift+h Bật/tắt toàn bộ công cụ trên màn hình làm việc
Ctrl+Shift+i Bật/tắt điểm hạn chế trên đối tượng
Quản lý bản vẽ
Ctrl+n Tạo mới một bản vẽ
Ctrl+s Lưu bản vẽ
Ctrl+o Mở bản vẽ có sẵn trong máy
Ctrl+p Mở hộp thoại in ấn
Ctrl+Tab Chuyển đổi qua lại giữa các Tab
Ctrl+Shift+Tab Chuyển sang bản vẽ trước
Ctrl+Page Up Chuyển sang tab trước đó trong bản vẽ hiện hành
Ctrl+Page Down Chuyển sang tab tiếp theo trong bản vẽ hiện hành
Ctrl+q Thoát
Ctrl+a Chọn tất cả các đối tượng
Quản lý Workflow
Ctrl+c Sao chép đối tượng
Ctrl+v Dán đối tượng
Ctrl+Shift+v Dán dữ liệu theo khối
Ctrl+y Làm lại hành động cuối
ESC Hủy bỏ lệnh hiện hành
Ctrl+x Cắt đối tượng
Ctrl+Shift+c Sao chép tới Clicpboard với mốc điểm
Ctrl+z Hoàn tác hành động cuối cùng
Ctrl+[ Hủy bỏ lệnh hiện hành