Tools

KienTrucDep

Chủ nhật, 25 Tháng 2 2018

8 chiếc chìa khóa phát triển công ty Kiến trúc

Khi tôi gia nhập BIG-Bjarke Ingels Group năm 2008, chúng tôi chỉ có một văn phòng, một đối tác và 45 nhân viên. Tám năm sau chúng tôi có 12 đối tác và hơn 400 nhân viên tại Copenhagen, New York và Lon...
Đọc thêm...
More:

Hướng dẫn phím tắt Autocad

Phím tắt AutoCAD có thể cải thiện công việc vẽ CAD của bạn đến một mức độ rất lớn. Khám phá thông qua hơn 150 phím tắt bàn phím được cung cấp bởi Autodesk để thực hiện bất kỳ dự án một cách nhanh chón...

Đọc thêm...
More:

Tỉ phú Hong Kong Lý Gia Thành và câu nói kinh điển về thể diện: Dù là ai bạn cũng nên đọc!

Nói về thể diện, tỉ phú của các tỉ phú ở Hong Kong - Lý Gia Thành đã có những quan điểm giàu tính triết lý như sau:

Khi bạn bỏ qua thể diện để kiểm tiền, điều đó cho thấy bạn đã hiểu biết.

Khi...

Đọc thêm...
More:

Lệnh tắt và phím tắt trong Revit

Email In PDF.

Một số phím tắt chung
Settings menu
"SU" bật trình đơn:"Settings-Sun and Shadows Settings"
"UN" bật trình đơn:"Settings-Project Units""
Window menu 
"WC" bật trình đơn:"Window-Cascade" 
"WT" bật trình đơn:"Window-Tile"


Snap overrides : điều khiển bắt điểm
"SI" snapcode:"Intersections" nút giao nhau
"SE" snapcode:"Endpoints" điểm cuối
"SM" snapcode:"Midpoints" điểm giữa
"SC" snapcode:"Centers" Trung tâm
"SN" snapcode:"Nearest" gần nhất
"SP" snapcode:"Perpendicular"
"ST" snapcode:"Tangents" 
"SW" snapcode:"Work Plane Grid" mặt phẳng làm việc
"SQ" snapcode:"Quadrants" trục tọa độ
"SX" snapcode:"Points" điểm
"SR" snapcode:"Snap to Remote Objects" bắt đối tượng từ xa
"SO" snapcode:"Snaps Off" tắt chức năng bắt điểm
"SS" snapcode:"Turn Override Off"


Lệnh tắt
1.Selecting: 
CTRL Select multiple elements - CTRL Chọn nhiều yếu tố 
TAB Cycle through the prehighlighting of elements to TAB - Tự động chuyển đổi qua các yêu tố gần nhau.
TAB chọn tường wall faces hoặc tường centerlines khi đặt kích thước 
TAB Chuyển đổi giữa 2 sự lựa chọn curtain wall hay glazed panel trong plan vew
CTRL+A chọn tất cả mọi thứ trong workset 

2.File Management: Quản lý tập tin 
CTRL+O Mở một dự án 
CTRL+P in một trang 
CTRL+S Save một dự án EDIT MENU
MD modify - sửa đổi 
MV move - di chuyển 
CO copy (Cntrl-C) - chép
RO rotate - xoay 
AR array - mảng 
MM mirror - đối xứng
PR properties 
DE delete - xóa 
GP group - nhóm 
LO lock objects - khóa đối tượng 
SA Select all instances - Chọn tất cả các trường hợp 
RE Resize - chỉnh kích thước
PP Pin Position - Gim Vị trí
UP=unpin - tháo kim găm 

CS Create Similar - Tạo thành phần tương tự
VIEW MENU
ZR zoom in region - zoom trong khu vực 
ZO zoom out (2x) - zoom ra ngoài 2 lần
ZF zoom to fit - zoom để phù hợp với độ phân giải
ZA zoom all to fit - zoom tất cả
ZS sheet size - kích thước bản vẽ
ZP previous scroll/zoom - xem lại khung hình trong thao tác trước (cuộn / zoom) 
F8 dynamic view dbox - bật dbox
F5 refresh - làm mới 
DRAFTING MENU
DI dimension - kích thước 
EL spot elevation - độ cao 
GR grid - lưới 
LL level - cấp 
TX text - văn bản 
TG tag - ghi chú
RP ref plane -mặt phẳng làm việc 
RT room tag - ghi chú phòng
DL detail lines - chi tiết
More VIEW menu
VP View Properties - chỉnh chế độ xem
VG Visibility graphics - chỉnh chế độ biểu hiện
VH category invisible 
Vi Other categories invisible
HH Hide object - ẩn đối tượng 
HI isolate object - cô lập đối tượng 
HC hide category - ẩn thể loại 
IC isolate category - cô lập thể loại 
HR reset temp hide/isolate - đặt lại chế độ ẩn / cô lập 
TOOLS MENU
LW linework
PT paint - sơn 
SF split face - chia mặt 
AL align
SL split walls and lines - chia tường và đường 
TR trim/extend 
OF offset
F7 spelling
MA match - phù hợp 
SHADE/WIREFRAME
WF wireframe
HL hidden line - ẩn dòng 
SD shade mode - chế độ bóng râm 
AG advanced model graphic other- mô hình đồ họa cao cấp khác 
TL thin lines - mỏng dòng 
RR rendering raytrace - bật hộp thoại render
ALTERNATES
ZZ zoom in region - zoom trong khu vực 
ZX zoom to fit - phóng to để phù hợp 
ZC previous scroll/zoom
ZV zoom out (2x)
VV visibility/graphics - tầm nhìn / đồ họa 
CC copy - chép 
File menu
ER File-Editing Requests - yêu cầu chỉnh sửa
RL File-Reload Latest - Cập Nhật mới nhất 
RW File-Reload Latest
MODELING MENU
WA wall - tường 
WN window - cửa sổ 
DR door - cửa 
CM component - thành phần 
LI lines - dòng 
RP ref plane


Sau đây là những thứ lượm lặt được từ các diễn đàn thảo luận AUGI: 
Bạn có thể sử dụng Alt + Enter để chỉnh sửa Element properties của hầu hết mọi thứ. 
Bạn có thể sử dụng Ctrl + Enter để chuyển đổi giữa các Element và Type properties
Ngoài ra, nếu bạn giữ phím Delete đồng thời click vào những thứ bạn muốn xóa, bạn có thể xóa nhiều đối tượng theo kiểu one-by-one rất nhanh ( nó sẽ nhanh hơn rất nhiều nếu bạn cứ ấn theo kiểu: Click-Delete,...Click-Delete...Click-Delete.... )
Dưới đây là một vài mẹo nhỏ:
- Bạn lựa chọn đối tượng rồi vừa giữ Shif vừa bấm các phím di chuyển thì đối tượng sẽ được move đi theo những kích thước chẵn. 
- SO disables all snaps for the next pick. - SO vô hiệu hóa tất cả các snaps cho lần chọn kế tiếp
- Khi bạn đang lựa chọn một đối tượng nào đó và bạn ấn CS thì bạn sẽ tạo ra được 1 đối tượng mới giống như đối tượng vừa chọn
- Bất cứ lúc nào bạn chọn vào một số (như trong một kích thước tạm thời), bạn có thể đặt một dấu bằng và sau đó nhập một expression cho nó. Ví dụ, để phác họa một hình chữ nhật vàng với một cạnh 10, thiết lập các mặt khác là: "= 10 * (sqrt (5) -1) / 2". Revit sẽ tính toán biểu thức và sử dụng giá trị đó. 
- Nếu bạn đang vẽ vòng cung hoặc nhiều vòng tròn với cùng bán kính , hãy chọn hộp kiểm tra Radius trên thanh tùy chọn và chọn bán kính trước khi vẽ. Điều này làm việc ngay cả trong công cụ đường thẳng để tạo một polyline tròn. 
-Nếu một hoặc nhiều thành phần được chọn và bạn không thấy bất kỳ kích thước tạm thời nào hiện ra thì bạn bấm Activate Dimensions từ thanh lựa chọn
-Khi bạn đặt bất khì 1 đối tượng nào đó và bạn muốn xoay nó theo những gì bạn muốn bạn chỉ cần ấn thêm nút space


Tin mới hơn: